Colorbar Pro Nail Laquer Sneak Peek

Colorbar đã đưa ra một loạt sơn móng tay mới trong khoảng 30 màu (tôi nghĩ). Tôi chỉ chọn một trong số đó ngay bây giờ để kiểm tra và xem cách họ làm việc và sau đó có lẽ tôi sẽ nhận thêm. Phạm vi màu sắc là tuyệt đẹp. Tôi sẽ cố gắng chụp ảnh cho các bạn. 🙂

Tôi nhặt bóng Mauve Star 026. Mauve? 😛 Ai làm việc trong bộ phận trò chơi tên của Colorbar? 😀

Nó là một màu vàng kim loại. Tôi sẽ cho tải cho màu kim loại mùa đông này và đây chỉ là khởi đầu.

Giá bán : 300 Rs

Btw, bao bì chính xác giống như OPI. Tôi thích. mang lại cho tôi cảm giác sử dụng OPI. 😀

Vậy bạn nghĩ như thế nào? Yay hay Nay?

Làm ViệC Cho BạN: Kelley Grace & Shonda Lamb | MuốN Liên Hệ VớI Chúng Tôi?

Comments On The Site: